Русский | English

VostokPolimerKhim OOO

1 Sevastopolskaya St., Kemerovo 650001, Russia

vostokpolimerhim@gmail.com 

 


International Sales
brazda.vph@outlook.com
+7 905 9441817

Russia
sales.vph@outlook.com
+7 961 7202102